חזון קרן בכבוד

קרן בכבוד פועלת לאור ערכי היהדות הרפורמית למען תיקון עולם. צדק חברתי ומימוש ערכי שוויון וערבות הדדית בישראל. לאור זאת נפעל לכך שבמדינת ישראל כל אדם יממש את זכותו לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו.

משימה מרכזית

קרן בכבוד קרן היהדות הרפורמית לאחריות חברתית, פועלת להקטנת פערים בחברה הישראלית לאורם של ערכי צדק חברתי. ברוח התנועה הרפורמית.

קרן בכבוד פועלת לייזום, גיוס והנעת מיזמים להשפעה וליצירת שינוי בקרב כל מגזריה של החברה הישראלית ובקהילות ומוסדות התנועה הרפורמית.

קרן בכבוד מקיימת תכניות גמילות חסדים להטמעת מעורבות חברתית, להעצמת קהלי היעד ולחיזוק נוכחות קהילות התנועה ביישובים השונים.

יעדים

  • קרן בכבוד תעניק סיוע לאוכלוסיות מוחלשות מכל מגזריה של החברה הישראלית
  • הקרן תפעל לקידום סולידריות חברתית ותרבות של נתינה עשייה והעצמה, המושתתות על ערכי היהדות המתקדמת, בשיתוף עם גופים עמיתים.
  • הקרן תפעל לפיתוח וליווי קהילות התנועה בתוכניות מעורבות חברתית ככלי ביטוי לתיקון עולם וליצירת רשת חברתית תומכת של הקהילות.
  • הקרן תפעל לחזק ולהרחיב את מעגלי העשייה בקרב החברה הישראלית תוך שילוב ומינוף הפעילות התנועתית.