הדרשה השבועית

פרשת וישב

"ניכרים דברי אמת"

הרב יהורם מזור

פרשת וישב פותחת בפנינו את מחזור סיפורי יוסף. לאורך פרשות וישב, מקץ, ויגש, ויחי וכן בשמונת הפסוקים הראשונים בספר שמות אנו קוראים את עלילותיו של יוסף בן יעקב. מתחילת שנות התבגרותו ועד לעלייתו לדרגת משנה לפרעה מלך מצרים. הפסוקים הראשונים בספר שמות מזכירים את יוסף ומותו בארץ מצריים.

בפרשת וישב מביא יוסף המתבגר את יחסיו עם אחיו לדרגת שנאה. חלומותיו השחצניים מחד גיסא, והיחס המועדף של יעקב ליוסף מאידך גיסא, גורמים לאחים למכור אותו כעבד לאורחת ישמעאלים. כך מגיע יוסף מצריימה והופך להיות עבדו של פוטיפר. בזכות תכונותיו הטובות עולה יוסף במהירות לדרגת עובד בכיר משק ביתו של פוטיפר. אך יכולתו וחכמתו לא עומדים לו כאשר נכנסת לסיפור אשת פוטיפר. בסיכום הסיפור הזה מוצא עצמו יוסף אסור בבית האסורים. המגע אם האסירים האחרים מביא אותו שוב לנצל את חכמתו כאשר הוא פותר את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים.

בסיפור זה אנו פוגשים בביטוי מעניין. כאשר חלומו של שר המשקים נפתר אנו קוראים: "וירא שר האופים כי טוב פתר" (מ', 16).

את המילה "טוב": אפשר ונכון לפרש כ"אמת". שר האופים מבין שפתרון חלומו של שר המשקים ע"י יוסף הוא פתרון של אמת ולכן מספר גם הוא את חלומו ליוסף. בפתרון שני החלומות מוכיח יוסף שהוא מומחה בהבנת ובפתרון חלומות.

הרשב"ם (רבי שמואל בן מאיר 1080-1160 לערך, נכדו של רש"י) בפרשנותו לפסוק אומר: "ניכרין דברי אמת". ואנו הקוראים את פרשנותו תוהים ושואלים מה יש ב"אמת" שנוכל להכיר אותה? כיצד אנו יכולים לדעת כשאנו מאזינים לדובר כי דבריו הם אמת?

בבבלי, סוטה ט' ע"ב, מצוי מקורו של הטיעון. שם אנו קוראים את סיפור שמשון ודלילה ואת הרגע בו חושף שמשון את מקור כוחו. רב חנין בשם רב מלמד אותנו כי בפעם זו הבינה דלילה ששמשון איננו משקר יותר והוא משתמש בביטוי: "ניכרין דברי אמת". רש"י במקום זה מפרש: "מתקבלין ומיושבים ודבורים על אופניהם. ראתה שערו גדול ולא היה שותה יין והבינה שהדברים האחרונים שאמר לה שבדבר הזה היה כוחו גדול, אמת הן".

הרשב"ם הולך בדרכו של רש"י, סבו, ומסביר שמשום שהדרך בה נקט יוסף בפתרון מתיישבת עם כל מה שמופיע בחלום שר האופים וגם עם העובדה המדינית כי פרעה ביום הולדתו יחון חלק מיושבי בית האסורים ויש סיכוי לסליחה.

הפירוש של רש"י ושל הרשב"ם מלמד אותנו כי בבואנו לדון ולהתמודד עם ענין המונח לפתחנו אנו צריכים לבדוק היטב כל ענין וענין ולראות אם נוכל להגדיר את הדברים כדברי אמת. בבדיקה זו אנו נדרשים להשתמש בתבונה שלנו ובחוכמת החיים אשר רכשנו לעצמנו במשך השנים.

אנו נמצאים בפתחה של תקופה אשר תוביל אותנו דרך מערכת הבחירות אל יום הבחירות ויום זה יוביל אותנו אל הרכבתה של הממשלה הבאה. בניגוד לדברי האמת של יוסף כאשר הוא פותר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים, ובניגוד לדברים שיאמר יוסף בפרשת מקץ, הפרשה הבאה, בבואו לפתור את חלומותיו של פרעה, הרי שדברי האמת במערכת הבחירות דומים להרבה דברי אמת אחרים בימינו ואמיתותם היא יחסית בלבד. בכל זאת אין די בכך שאנו נתפס לאמירות בעלמא ולדברים בטלים. בתום תקופת מערכת הבחירות עלינו להגיע אל הקלפי כשאנו יודעים כי המפלגה בה נחליט לבחור תהיה זו שאנו מסוגלים לומר עליה כי אנשיה הם אנשי אמת ועל דבריהם שניכר בהם שהם דברי אמת. זוהי אחריות גדולה המוטלת על שכמנו, אך אני מאמין כי כל אדם חושב יכול להגיע למדרגה זו.