פרקי אבות

מסכת אבות היא המסכת היחידה בכל המשנה שאין בה הלכות או דיון הלכתי. כל ענינה הוא מוסר, דרך ארץ ומידות טובות. על פי המסורת נהוג לקרוא במסכת אבות בבתי הכנסת בשבתות הקיץ. התנועה הרפורמית מזמינה אתכם להצטרף למנהג וללמוד יחד איתנו משניות מהמסכת. בכל שבוע נעלה לאתר עיון נוסף על פי סדר המשניות. לימוד מעניין!

באתר התנועה יופיעו בכל שבוע משניות ממסכת אבות. כל שבוע משנה אחת מהפרק הנלמד באותה השבת, כל משנה והפרשנות האישית של אחד מחברי וחברות מר"ם. כך שגם אם אינכם לומדים מסכת אבות כסדרה, כפי שגם מופיע בלוח המנהגים שלנו, לפחות משנה אחת תהיה עיונכם.הילמוד השבועי:


מסכת אבות, פרק ד', משנה ט'- הרבה גילה קן
מסכת אבות, פרק א':

מסכת אבות, פרק א', משנה א'- הרב יהורם מזור
מסכת אבות פרק א', משנה ב נועה מזור
מסכת אבות, פרק א', משנה ג'- הרב עופר שבת- בית הלחמי  מהו הפרס?
מסכת אבות, פרק א', משנה ד'- הרב עודד מזור
מסכת אבות, פרק א', משנה ה'- הרבה גליה סדן - מי יירש גיהנום?
מסכת אבות, פרק א', משנה ו' - הרבה מיכל קונפורטי/
מסכת אבות, פרק א', משנה ז'- הרב מירי גולד
מסכת אבות, פרק א', משנה ח'- הרב ישי רון
מסכת אבות, פרק א', משנה ט'- הרבה ציפורה ליבנה
מסכת אבות, פרק א', משנה י' - הרבה קורי זיידלר
מסכת אבות, פרק א', משנה יא'- הרבה דליה מרקס
מסכת אבות, פרק א', משנה יב'- הרבה אילה שעשוע מירון
מסכת אבות, פרק א', משנה י"ג- הרב אהרל'ה פוקס
מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד- הרבה סטייסי בלנק
מסכת אבות, פרק א', משנה ט"ו- הרב גרגורי קוטלר
מסכת אבות, פרק א',משנה ט"ז- הרבה טליה אבנון- בנבנישתי
מסכת אבות, פרק א', משנה י"ז, הרב בנג'י גרובר
מסכת אבות, פרק א', משנה י"ח, הרב יהוידע עמיר

מסכת אבות, פרק ב':
מסכת אבות, פרק ב', משנה א' - הרבה יהורם מזור: הדרך הנכונה ללכת בה
מסכת אבות, פרק ב', משנה ב' - הרבה פרופ דליה מרקס: הלימוד והמעשה במסכת אבות
מסכת אבות, פרק ב', משנה ג' - הרבה סטייסי בלנק - הוו זהירין...
מסכת אבות, פרק ב', משנה ד' - הרבה סטייסי בלנק: מה מרוויחים מוויתור
מסכת אבות, פרק ב', משנה ד' - הרב עודד מזור: מה אני רוצה ? ומה אני רוצה לרצות ומה אתה רוצה ממני ?
מסכת אבות, פרק ב', משנה ה' - הרבה גליה סדו: על הבושה
מסכת אבות, פרק ב', משנה ו'- הרבה גליה סדן: למה זה מגיע לי ?

מסכת אבות, פרק ב', משנה ז' - נועה מזור: כיצד שופטים אדם
מסכת אבות, פרק ב', משנה ח' - הרבה איילה שעשוע- מירון: ריב"ז איש האלפיים
מסכת אבות, פרק ב', משנה ט'- הרב גבי דגן
מסכת אבות, פרק ב', משנה ט'- הרב קובי וייס
מסכת אבות, פרק ב, משנה י' - הרבה ליאור נבו
מסכת אבות, פרק ב' משנה יב' - הרב יהוידע עמיר - התקן עצמך ללימוד תורה
מסכת אבות, פרק ב', משנה טו'-טז' הרב סער שקדמסכת אבות, פרק ג':
מסכת אבות, פרק ג', משנה א' - הרב עודד מזור: תולדות חיינו
מסכת אבות, פרק ג', משנה ב' - הרב יהורם מזור חנינא: בשלום וחנניה בלימוד
מסכת אבות, פרק ג', משנה ג' - הרב יהוידע עמיר: העברה מדור לדור
מסכת אבות, פרק ג', משנה ד' - הרבה דליה מרקס: לילה
מסכת אבות, פרק ג', משנה ה' - נועה מזור: חוק או מוסר, אלוהים או שלטון בני אדם?
מסכת אבות, פרק ג', משנה ו' - הרבה גליה סדן: בכל עת, בכל מקום
מסכת אבות, פרק ג', משנה ז' - הרבה גליה סדן: לראות את היופי
מסכת אבות, פרק ג', משנה ז'-ח' - הרבה סטייסי בלנק: לימוד ושינון
מסכת אבות, פרק ג', משנה ט -י' - הרב עודד מזור: על חובה, חוויה וחיבה (וקצת על החבית)
מסכת אבות, פרק ג', משנה יא' - הרב יהורם מזור: על חמישה עניינים עומדת היהדות שלנו
מסכת אבות, פרק ג', משנה יג'- הרב יהורם מזור: על התנהגות ראויה שאינה ראויה
מסכת אבות, פרק ג', משנה יד'- הרב יהורם מזור: ישראל כעם סגולה
מסכת אבות, פרק ג', משנה יז - הרב יהורם מזור
מסכת אבות, פרק ג', משנה יח - הרבה נעמי דפני קלין - העיקר משפחה וזוגיות
מסכת אבות, פרק ג', משנה טו'- הרב עודד מזור
מסכת אבות, פרק ג, משנה טז' - הרב אור זוהר

מסכת אבות, פרק ד':
מסכת אבות, פרק ד', משנה א' - הרב פרופ' יהוידע עמיר: כבוד האדם וכבוד האל
מסכת אבות, פרק ד', משנה ב' - הרב בנג' גרובר: 'הֱוֵי רָץ לְמִצְוָה קַלָּה, וּבוֹרֵחַ מִן הָעֲבֵרה
מסכת אבות, פרק ד, משנה ג' - הרבה פרופ' דליה מרקס: ערכם של מעשים ואנשים
מסכת אבות, פרק ד, משנה ד' - הרב עודד מזור: מה יהיה בסופנו ?
מסכת אבות, פרק ד, משנה ה' - הרבה מירה חובב: על קרדום לחפור בו
מסכת אבות, פרק ד', משנה ו'- הרב יהורם מזור: חילול וכבוד תורה
מסכת אבות, פרק ד', משנה ז'- נועה מזור: על הקושי לשפוט
מסכת אבות, פרק ד', משנה ח'- הרבה סטייסי בלנק
מסכת אבות, פרק ד', משנה ט'- הרבה גילה קן
מסכת אבות, פרק ד', משנה י'- הרבה גילה קן
מסכת אבות, פרק ד', משנה יא - הרב יהוידע עמיר: אמונה ומצווה
מסכת אבות, פרק ד, משנה טז - הרב גבי דגן

מסכת אבות, פרק ד׳, משנה יט - הרבה פרופ׳ דליה מרקס

מסכת אבות, פרק ה':
מסכת אבות, פרק ה', משנה א' - הרבה גליה סדן: בעשרה מאמרות של בריאה
מסכת אבות, פרק ה', משנה ב' - הרב עודד מזור: לספור עד עשר
מסכת אבות, פרק ה, משנה ג' - הרב יהורם מזור: אסוציאציות ואהבת אברהם
מסכת אבות, פרק ה', משנה ד' - הרב יהוידע עמיר:על התועלת ועל הנזק שבזיכרון ההיסטורי
מסכת אבות, פרק ה', משנה ה' - הרבה סטייסי בלנק: על הניסים?
מסכת אבות, פרק ה', משנה ו' - הרבה אילה שעשוע- מירון: רגעים מחוץ לזמן
מסכת אבות, פרק ה', משנה ז' - הרב יהורם מזור: האם יש גולם במעגל ?
מסכת אבות, פרק ה', משנה ט' - הרב יהורם מזור: עונשם של מעשים רעים
מסכת אבות, פרק ה', משנה י' - הרב יהורם מזור: דרכי התנהגות האדם עם רעהו
מסכת אבות, פרק ה', משנה יא'- הרבה מירה רז
מסכת אבות, פרק ה', משנה טו' - אורית רוזנבליט - רבה סטודנטית - חכמים במבטח
מסכת אבות, פרק ה', משנה יז' - אורית רוזנבליט - רבה סטודנטית - כאב ושמחת המחלוקת
מסכת אבות, פרק ה, משנה טז - הרבה נעמה דפני - מה זאת אהבה?

מסכת אבות, פרק ו':
מסכת אבות, פרק ו', משנה א' - הרבה סטייסי בלנק: מהי התורה
מסכת אבות, פרק ו', משנה ב' - הרב פרופ' יהוידע עמיר: על חובה, על חירות ועל התעלות
מסכת אבות, פרק ו', משנה ג' - הרב בנג' גרובר: ממי אפשר ללמוד?
מסכת אבות, פרק ו', משנה ד' - הרב יהוידע עמיר: תלמוד תורה וחיי תורה
מסכת אבות, פרק ו', משנה ה'-ו' - הרב ד"ר אדגר נוף: בינת הלב נרכשת על ידי לימוד תורה
מסכת אבות, פרק ו', משנה ח'- הרב יהורם מזור: תכונתם של חכמים
מסכת אבות, פרק ו, משנה ח' - קובי וייס
מסכת אבות, פרק ו', משנה ט' - הרבה גליה ריבה סדן: עיר של חכמים


מסכת אבות, ה
מסכת אבות, ו,ה,ו
מסכת אבות, א, ו
מסכת אבות, ב, ו
מסכת אבות, ג, ז-ח
מסכת אבות, ד, ו
מסכת אבות, ה, ו
מסכת אבות, ו, ח
מסכת אבות, א, ד
מסכת אבות, ב, ז
מסכת אבות, ג, ט-י
מסכת אבות, ד, ז
מסכת אבות, ה, ח
מסכת אבות\ ו, ט
מסכת אבות, א, ז
מסכת אבות, ב, ח
מסכת אבות, ג, טז
מסכת אבות, ד, ח
מסכת אבות ה', ט
מסכת אבות, ב, ט
מסכת אבות, ג׳ יד
מסכת אבות, ד׳, טו
מסכת אבות, ה׳, טז
מסכת אבות, ו, א
מסכת אבות, א, ח
מסכת אבות, ב, ט
מסכת אבות, ג, יג
מסכת אבות, ד, יא
מסכת אבות, ה, כא
מסכת אבות, ו, ב
מסכת אבות, א, ט
מסכת אבות, ב, ט״ו-ט״ז
מסכת אבות, ג, ט״ו
מסכת אבות, ד, י״ג
מסכת אבות, ה, ד
מסכת אבות, ו, ה-ו
מסכת אבות, א, ט״ו
מסכת אבות, ב, י״ד
מסכת אבות, ג, י״ז
מסכת אבות, ה, כ״ג


---

עיון חותם - משנת הסיום של מסכת אבות - הרב דר' מיכאל מרמור והרב פרופ' יהוידע עמיר


מנהג הוא שהמסכת נקראת בבית הכנסת בשבתות הקיץ, בדרך כלל לפני תפילת מנחה, כאשר קהילות עדות המזרח והספרדים נוהגים כך רק בשבתות ספירת העומר, בין פסח לשבועות, ובסה"כ ששה שבועות. האשכנזים קוראים בה בכל השבתות שבין פסח לראש השנה ולכן קוראים את המסכת ארבע פעמים. יש הנוהגים כי בשבת שלפני חג השבועות קוראים מתוך מסכת דרך ארץ זוטא, כדי לקיים את המאמר: "דרך ארץ קדמה לתורה".עדות לשורשי המנהג לקרוא את מסכת אבות אחר מנחה מצויה בידנו כבר מתקופת הגאונים. לפי המסורת תיקנו את המנהג רב שר-שלום גאון ורב סעדיה גאון, ראשי ישיבות בבל , לזכרו של משה רבנו שבין פסח לחג מתן תורה הכין את עם ישראל לקבלתה.

בנוסח פרקי אבות המופיע בסידורים, נפתחים הפרקים במשפט המבוא ממסכת סנהדרין: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ומסתיימים במאמרו של ר' חנניה בן עקשיא ממסכת מכות: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". מטרת המבוא והסיום המיוחדים היא להשמיע את הציבור כי הנאמר במסכת אפשרי לכל אדם המעיין בה ואין צורך להיות אדם מיוחד או למדן גדול כדי לקיים את דברי המוסר וההתנהגות הראויה המופיעים במסכת.