מן התקשורת

הרב גלעד קריב ב - ynet - "יחד כל שבטי ישראל" - נשים וגברים כאחד

23.10.16

המציאות שבה לא מתקיימות במקביל חגיגות שבהן תלמידות חכמים, רבות, חברות מועצות הערים והמועצות הדתיות, פעילות חברתיות וכל הנשים הרוצות בכך יכולות לרקוד עם התורה - ראויה לשינוי דחוף