מן התקשורת

הרב גלעד קריב בהארץ - אנחנו הרפורמים גמרנו לדבר

05.11.2016 | גלעד קריב במדור דעות של הארץ


שעה קלה אחרי שהסתיימה תפילתן של נשות הכותל וחברי הקהילות הרפורמיות והקונסרווטיביות בכותל המערבי, פירסם ראש הממשלה הודעת גינוי לאירוע ולמארגניו. לשיטתו, הכנסתם של ספרי תורה למתחם הכותל וקיומה של תפילה שוויונית ברחבה העליונה ראויים להיחשב כהפרה בוטה של הסטטוס קוו וכחבלה של ממש ביכולת לקדם את יישום מתווה הפשרה בכותל, שקיבל לפני כשנה תוקף של החלטת ממשלה.

ייתכן שהמהירות שבה פירסמה לשכת ראש הממשלה את ההודעה גרמה למנסחיה לדלג על ההסבר המתבקש לשאלה מה הוא בדיוק אותו סטטוס קוו שהופר. אם כוונת נתניהו היתה להכנסת ספרי תורה לאזור הכותל — הרי שמדובר בהוראה בת שנים אחדות בלבד, שנועדה למנוע מנשות הכותל לקרוא בתורה, אף שבית המשפט קבע שזכותן לעשות כן. אם הכוונה היתה לקיומה של תפילה ברחבה הציבורית, הרי שגם כאן מדובר בהוראה חדשה של רב הכותל, שפורסמה לפני חודשים אחדים בלבד, ושכל מטרתה היתה למנוע מקהילות רפורמיות וקונסרווטיביות להתפלל יחד, לנוכח אי־יישום החלטת הממשלה בעניין מתווה הפשרה בכותל.

ולבסוף, אם הכוונה היתה לקיום תפילה משותפת של נשים וגברים, הרי שכחובב מושבע של היסטוריה, ראש הממשלה אמור לדעת, שהמחיצה המפרידה בין גברים לנשים בכותל הותקנה רק בשנת 1968 במחטף של משרד הדתות, ואין לה זכר באף לא אחת מן העדויות על מה שהתרחש בכותל במשך מאות שנים.

אם כך, מה הוא בדיוק אותו סטטוס קוו שהופר? הגינות בסיסית תחייב את ראש הממשלה להודות, שמדובר בסטטוס קוו המעניק לממסד החרדי מונופול כוחני ואלים על היהדות בישראל. זהו אותו סטטוס קוו מוזר של פנייה בשתי שפות לעולם היהודי. השפה האחת אומרת: "אחינו אתם", השנייה גורסת: "יהודים סוג ב' אתם". אם זה הוא הסטטוס קוו שאליו כיוון ראש הממשלה — הרי שאנחנו גאים ושמחים להפר אותו, וחשבון הנפש היחיד שלנו בהקשר זה נוגע לשאלה מדוע לא עשינו זאת כבר לפני שנים רבות.

בצד הנזיפה על הפרת הסטטוס קוו, ביקש ראש הממשלה להדגיש כי במצב העניינים הנוכחי יש לקדם הידברות ולא חיכוך. בעניין הזה אין לראש הממשלה מחלוקת עם המנהיגים והמנהיגות שנשאו את ספרי התורה אל רחבת הכותל. במשך ארבע שנים הם ניהלו מו"מ מתיש על מתווה הפשרה. נציגיו של נתניהו דילגו בין חדר המו"מ לבין החדר שבו ישבו רב הכותל ונציגי הממסד החרדי, שסירבו לשבת עם נציגי היהדות הרפורמית והקונסרווטיבית ועם נשות הכותל. הם אלה שקבעו, כי המו"מ יתנהל כפי שמתנהל במו"מ עקיף בין נציגי ישראל לחמאס, ולא כדיון על התנהלות סובלנית ומכובדת באתר הקדוש.

למרות התנהלותם גסת הרוח של רב הכותל ושותפיו הסתיים המו"מ בהסכם היסטורי, שממשלת ישראל אימצה ברוב גדול. הסובלנות הרבה שהפגינו נציגי התנועות הלא אורתודוקסיות לאורך המו"מ נמשכה גם במרוצת השנה שבה נמנעה ממשלת ישראל ליישם את החלטתה שלה. פעם אחרי פעם הסכימו התנועות לבקשת ראש הממשלה להמתין בסבלנות, גם בשעה שהממשלה אישרה את חוק המקוואות המפלה, וגם כאשר שרים ממפלגתו של נתניהו הצטרפו למסע ההסתה המכוער נגד מיליוני יהודים.

אחרי שנה של המתנה מאכזבת הגיע הזמן לומר, שבקשתו של ראש הממשלה להמשיך בציפייה הסבלנית היא הדבר האחרון שיעזור לקידום ההידברות. בפועל מדובר במתן רוח גבית לאלימות ולשנאה שמפגין הממסד החרדי בישראל כלפי הרוב המכריע של יהודי התפוצות וישראלים רבים.

ראש הממשלה ראוי באמת ובתמים לשבחים רבים על מאמציו לקדם את הסכם הפשרה ההיסטורי. ללא מעורבותו האישית ספק אם ניתן היה להגיע להסכם ולהחלטת הממשלה. אולם דווקא משום כך רף הציפיות ממנו גבוה במיוחד. נתניהו נהנה לפני שנה מן התשואות להן זכה בכל רחבי העולם היהודי עם אישור ההסכם; עתה הגיע זמן הפירעון, וכעוצמת התשואות — כך גודל הציפיות. אם ייכשל מתווה הפשרה, שר ההיסטוריה היהודית לא יחלק את האשמה בין כל הזרמים. חלק גדול ייפול בחלקם של רבנים, מפלגות ופוליטיקאים שיהדותם היא יהדות של שנאת חינם. היתר ייפול בחלקו של ראש הממשלה, יוזם הפשרה, שלא ידע למתוח קו אדום מול שותפיו לקואליציה.

ראש הממשלה מרבה, כידוע, לדבר על מנהיגות ועל מנהיגים. האירוע בכותל נועד להזכיר לו, שאחד ממבחניה האמיתיים של מנהיגות אמיצה הוא לדעת מתי עת לדבר ומתי עת לעשות. ארבע שנים דיברנו על הכותל עם ראש הממשלה, עכשיו תורו לעשות את המעשה המתבקש, ולתרגם את המלים למעשים. אם ישכיל לעשות זאת, יתרום תרומה של ממש ליצירת סטטוס קוו של סובלנות דתית ופלורליזם, שאותו, ורק אותו, לא יהיה כדאי להפר.