מן התקשורת

הארץ: מערכת משפט עם ערכים יהודיים? הרי זה מצוין