מן התקשורת

סדר ביעור חמץ להורדה

מה אנחנו מבקשים לבער מחיינו בפסח הזה? על אילו החמצות אנחנו רוצים לוותר?

חוגגים פסח חוויתי לילדים וגם לגדולים ומתחלים

בטקס ביעור חמץ

להורדה לחצו >>


כל התכנים לסדר משמעותי באתר החגים >>