מן התקשורת

מודה אני: הזמנה לוידוי והודיה ביום הכיפורים